Footscan

Analýza došlapu

Footscan! Jedná se o nejpřesnější a nejmodernější analýzu došlapu.

Prohlédněte si video

REZERVACE TERMÍNU 2024

Přesné posouzení stavu vašeho chodidla je velmi důležité. Vaše noha totiž odráží váš posturální postoj a napětí pohybového aparátu v těle. Výsledky z měření systému Footscan Vám ukáží stav vaší klenby  (tj. nízká, střední či vysoká) a typ došlapu (supinace, neutrál či pronace).

Pro více informací ohledně typu došlapu klikněte zde.

Noha je složitá struktura potřebná k absorbování nárazu při dopadu na podložku a také je řídící jednotkou těla vedoucí pohyb dopředu ke špičce. Neschopnost absorbovat otřes, vede k tomu, že je noha pod velkým „stresem” a všechny otřesy se pak přenáší do těla, což způsobuje zranění. Obecně neschopnost chodidla správně pracovat, vztaženo zejména ke špatnému stavu klenby nohy, vede k přetěžování podpůrných svalů a šlach chodidel a dolních končetin, což vede rovněž ke vzniku tvorby špatných stereotypů či zranění.

Proč byste si měli nechat vyhodnotit stav Vašeho chodidla?

Technologie používaná v systému Footscan poskytuje dosud nejobsáhlejší analýzu došlapu i pohybu chodidla jako takového. Nejedná se pouze o měření dynamické, tedy běh, ale analýza se vztahuje na kopmplexní biomechanickou analýzu. Tedy vyhodnocení pohybu při chůzi, běhu, balančního/statického měření, identifikace „neideálních" pohybových stereotypů, základ pro optimalizaci pohybu, základní vyšetření nohou, jejich délku, šířku, zatížení přední či zadní části, pravého a levého chodidla a jejich kvadrantů navzájem a případné upozornění na možné nesprávné fungování nějakého z řetězců dolní končetiny (zde doporučíme návštěvu fyzioterapeuta). Všechna tato data pak vedou k doporučení vhodného typu sportovní obuvi nebo její úpravy pro pohybovou aktivitu. 

Statická analýza

Statická analýza je hodnocení nohou a držení těla ve stoji. To poskytuje informace o rozložení hmotnosti a síle procházející různými oblastmi nohou. Tato data pomohou určit polohu těžiště a případné muskuloskeletální napětí. 

Jak statická analýza probíhá?

Budete stát v uvolněné poloze na plošině FS. Deska, která vše snímá je dlouhá 1,5 metru a v jejích útrobách se nacházejí tisíce a tisíce vysoce citlivých senzorů, jejich hustota pak vychází na 2,6 senzoru na cm2. Počítač díky těmto senzorům zformuluje grafický obrázek, který barevně zobrazuje rozložení tlaku obou chodidel mezi sebou navzájem i rozložení tlaku plosky nohy v její přední i zadní části. Měření je podkladem pro doporučení např. pro větší rozložení váhy mezi chodidly, přesné určení zda se více soutředit u postoje na přenesení váhy směrem ke špičce či spíše na patu. Data nám dají základ pro vyhodnocení stavu Vaši kleby a také výsledek pro doporučení volnočasové obuvi.

Dynamická analýza

Dynamická analýza je posuzování sil, které působí v různých oblastech vaší nohy při chůzi či běhu. Tato informace ilustruje funkci, načasování odrazu a celkově biomechaniku nohy dolní končetiny. Toto měření nám pomáhá při diagnostice špatného návyku či vzniku poranění. 

Jak dynamická analýza probíhá?

Budete vyzváni k procházce či běhu přes platformu Footscanu. Je potřeba, abyste po desce prošli oběma chodidly, avšak je třeba mít na paměti a usilovat o to, aby vaše chůze byla přirozená a co nejvíce „normální“. Jedině tak bude měření směrodatné. Počítač opět zformuluje grafické a numerické znázornění dynamického chování Vaši nohy. Data nám dají základ pro vyhodnocení stavu Vaši kleby, stylu Vašeho běhu a také výsledek pro doporučení běžecké obuvi. Veškerý výstup Vám bude vysvětlen a znázorněn naším proškoleným konzultantem. 

 Pro koho je Footscan vhodný? 

  • Aktivní sportující veřejnost - různé úrovně a druhy sportů

  • Trenéry a profesionální sportovce

  • Sportovní lékaře, fyzioterapeuty

Veškeré záznamy o Vás a o Vašem měření budou uloženy v naší databázi (nebojte se, budou zcela v bezpečí). Tyto výsledky pak slouží k porovnání výstupů v časovém období nebo mezi jednotlivci. 
Je velmi dobré a důležité, zejména u jedinců s odhaleným poraněním či špatným návykem, aby se měření v určitěm časovém horizontu opakovala. Budeme tak moci přesněji určit, zda se ubíráme správným směrem, tedy zda správně zvolená obuv, kompenzační cvičení, náprava „neideálních" pohybových stereotypů atd, vede ke zlepšení Vaší kondice a to jak chodidla samotného, tak obecně vašeho celého pohybového aparátu.
Nejde nám jen o to, abychom Vám prodali správnou běžeckou či vycházkovou obuv, ale zejména o to, abychom Vám pomohli ke zlepšení Vašeho zdraví a vy se tak cítili ve svém těle co nejlépe.  

Ceník analýzy došlapu Footscan: 

ZDARMA k běžecké obuvi zakoupené v prodejně AD Sport Zlín
349 Kč běžná cena

 

 

 

 REZERVACE 

Vzhledem k velkému vytížení naší prodejny Vás žádáme o závaznou rezervaci termínu. Bez předchozí rezervace nemusí být Vašemu požadavku vyhověno. 
Termíny pro rezervaci najdete v rezervačním formuláři.